Tjänster

Vi hjälper på frivillig- eller betalbasis

Våra tjänster är:

 • Tjänster för åldringar och handikappade
 • Barnavård
 • Ledsagarhjälp
 • Stöd för egenvårdare
 • Annan hjälp till egenvårdarna
 • Hushålls- och städhjälp
 • Klubbverksamhet för seniorer
 • Motionskamrater
 • Mindre gårdsjobb
 • Hjälp med att sköta husdjur
 • Annan hjälp enligt behov
Comments