Palvelut

Autamme vapaaehtoisesti tai korvausta vastaan.

Palvelujamme ovat:

 • Vanhus- ja vammaisapu
 • Lastenhoitotyö
 • Saattaja-apu
 • Asiointiapu
 • Omaishoitajien vertaistuki
 • Omaishoitajien muu apu
 • Kodinhoito- ja siivousapu
 • Liikuntakaverit (maksuton palvelu)
 • Pienimuotoiset pihatyöt
 • Muuta apua tarpeen mukaan
    
        Suositushinnat
        
 • Siivoustyö 17,40€/h + lomakorvaus 9% tai 11,5%, kun työntekijä on ollut vuoden töissä
 • Muissa palveluissa 13€/h +  lomakorvaus 9% tai 11,5%, kun työntekijä on ollut vuoden töissä
 • Lastenhoitotyössä suosittelemme lapsien iän ja lukumäärän perusteella korotettua tuntihintaa (2€/lapsi),  jos perheessä on useampi kuin kaksi lasta ja lapset ovat päiväkoti- ja alakouluikäisiä
 • Liikuntakaverit ovat vapaaehtoisia, jotka käyvät ikäihmisten ja muiden avustajaa tarvitsevien kanssa säännöllisesti ulkoilemassa tai tapaamassa heitä. 

        

Comments